Ceník

Poskytujeme tyto tarify.

Maximální rychlost / inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální rychlost typ platby s DPH popis vhodnosti tarifu
Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s) Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s) Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s)
Tarif: Standard 24 24 / 6 14,4 / 3,6 7,2 / 1,8 měsíční bezhotovostní 300 Kč Na běžnou práci s internetem včetně prohlížení videí a sledování IP TV.
Připojení domácnosti k internetové síti linkou  24 Mb bez limitu
stažených dat nebo časového omezení
Tarif: Standard 36 36 / 9 21,6 / 5,4 10,8 / 2,7 měsíční bezhotovostní 450 Kč Na běžnou práci a stahování velkých objemů dat
Připojení domácnosti k internetové síti linkou  36 Mb bez limitu
stažených dat nebo časového omezení
Maximální rychlost
je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a
její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost
musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi
daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální
rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za
sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.
Inzerovaná rychlost
je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní
komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k
internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota
inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v
bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Běžně dostupná rychlost
je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v
době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 %
času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu
ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).
Minimální rychlostí
se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu
smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě
TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat
neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

V bezlicenčním pásmu 5GHz
Nejsme plátci  DPH.
Možnost bezplatného otestování kvality našich služeb.
Servis do 24 hodin.

Všeobecné smluvní podmínky

Vzor smlouvy

Komentáře nejsou povoleny.